Ưu nhược điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn

Những ưu điểm, nhược điểm của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Ưu điểm

Lợi thế của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty. Do có tư cách pháp nhân nên chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho chủ sở hữu và đây là ưu điểm hơn hẳn nếu sơ sánh với doanh nghiệp tư nhân;

Nhược điểm

Việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu.
Do công ty TNHH một thành viên chỉ do một cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu, nên khi huy động thêm vốn góp của cá nhân, tổ chức khác, sẽ phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty TNHH hai thành viên hoặc công ty Cổ phần.

Những ưu, nhược điểm của loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Ưu điểm:
– Do có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn;
– Số lượng thành viên công ty trách nhiệm không nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp;
– Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.

Nhược điểm

Việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu và bị giới hạn đến 50 thành viên.

Liên hệ dịch vụ Thành lập công ty - Công ty Luật Việt An
Thông tin liên hệ
* Họ tên  
* Email  
* Điện thoại  
Dịch vụ liên hệ
* Danh mục  
* Liên kết gửi  
* Liên hệ dịch vụ  
* Chi tiết liên hệ
 

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Tu van lap cong ty
Ưu nhược điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn
Những ưu điểm, nhược điểm của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Ưu điểm Lợi thế của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là chủ sở
Trình tự, thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn
Trình tự thủ tục thành lập công ty TNHH
1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ theo quy định tại Nghị định này tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi d
Công ty TNHH hai thành viên trở lên
Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên
Tư vấn điều kiện thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên: Các nội dung cần quan tâm trước khi thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên:  Xác định đ
Tu van lap cong ty trach nhiem huu han
Thành lập công ty TNHH một thành viên
Điều kiện thành lập công ty TNHH 1 Thành viên: Các nội dung cần quan tâm trước khi thành lập công ty TNHH 1 Thành viên: Xác định đối tượng được thành lập doa
Các điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn
Các điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn
Các nội dung cần quan tâm trước khi thành lập công ty TNHH: Xác định đối tượng được thành lập doanh nghiệp và đối tượng không được thành lập công ty TNH