Cách đặt tên doanh nghiệp

Một trong những mối quan tâm lớn nhất của những người bắt đầu sự nghiệp kinh doanh đó là đặt tên cho “đứa con” của mình một cách gọi khác cho tên riêng của doanh nghiệp.  Cái tên, không chỉ để xác lập tư cách pháp lý cho một doanh nghiệp, mà còn thể hiện tâm huyết của người kinh doanh. Vì vậy, làm thế nào để có một tên doanh nghiệp đúng với quy định của pháp luật lại thể hiện được những “gửi gắm” của doanh nghiệp vẫn là một vấn đề gây nhiều tranh cãi.

Khi lựa chọn tên cho doanh nghiệp, ta cần lưu ý các quy định sau đây:

- Tên công ty phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố sau đây:

a) Loại hình công ty;

b) Tên riêng.

-  Những điều cấm trong đặt tên công ty

a) Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của công ty đã đăng ký.
b) Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của công ty, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

c) Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Ngoài ra, ta cần lưu ý tên doanh nghiệp được  viết bằng tiếng nước ngoài. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên bằng tiếng Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

Bên cạnh đó, trong quá trình thành lập doanh nghiệp, một số doanh nghiệp còn đặt tên cho doanh nghiệp với tên một, vài ngành nghề cụ thể. Vì vậy, cần phải đăng ký ngành nghề này trong hệ thống ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Ví dụ, một công ty có tên là Công ty TNHH Vận tải A thì trong hệ thống ngành nghề bắt buộc phải có dịch vụ vận tải. Hoặc, sẽ rất vô lý nếu công ty  có tên là Công ty Cổ phần Tư vấn B mà trong ngành nghề kinh doanh lại không đăng ký ngành nghề nào liên quan đến Tư vấn.

Một vấn đề khác cần phải lưu ý khi đặt tên doanh nghiệp, đó là, “không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đó”.

Vì vậy, trước khi thành lập, các doanh nghiệp có thể tham khảo thông tin trên website của Cục sở hữu trí tuệ hoặc Bộ kế hoạch đầu tư để để hạn chế tình trạng trùng lặp với tên các doanh nghiệp đã tồn tại hoặc vi phạm quy định về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nêu trên.

 Nguồn;Tư vn lp công ty , công ty Luật Vi ệt An 

 

Tin tức cập nhật

Các điều kiện thành lập công ty tư nhân
Bất cập khi thành lập doanh nghiệp có ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề
Theo quy định tại Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2005 về “Ngành, nghề và điều kiện kinh doanh” thì: “Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có quyền kinh doanh
Tach Quan Tu Lien
Thay đổi đăng ký kinh doanh do tách huyện Từ Liêm
Theo Kế hoạch số 24/KH-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành  ngày 20/01/2014 thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 27/12/2013 của Chính phủ về việc điều ch
thành lập công ty
Thành lập doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản
Hoạt động kinh doanh Bất động sản bao gồm: kinh doanh bất động sản và kinh doah dịch vụ bất động sản. + Thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản: The