Các điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Các nội dung cần quan tâm trước khi thành lập công ty TNHH:

  • Xác định đối tượng được thành lập doanh nghiệp và đối tượng không được thành lập công ty TNHH.

    Các điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

    Các điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

  • Tư vấn đặt tên cho doanh nghiệp: tra cứu sơ bộ tên doanh nghiêp, tên doanh nghiệp không bị rơi vào các trường hợp bị cấm và có khả năng đăng ký nhãn hiệu, đăng ký tên miền.
  • Tư vấn về ngành nghề kinh doanh: Các ngành nghệ kinh doanh có điều kiện (điều kiện về chứng chỉ hành nghề, điều kiện về giấy phép hành nghề, điều kiện về vốn pháp định, các điều kiện khác.
  • Tư vấn về vốn: Mức vốn liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp (vốn điều lệ của doanh nghiệp, vốn pháp định, vốn đầu tư…) và ảnh hưởng của các loại thuế liên quan đến mức vốn của doanh nghiệp.
  • Tư vấn đối tượng được thành lập doanh nghiệp: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,  thành viên của công ty TNHH .
Liên hệ dịch vụ Thành lập công ty - Công ty Luật Việt An
Thông tin liên hệ
* Họ tên  
* Email  
* Điện thoại  
Dịch vụ liên hệ
* Danh mục  
* Liên kết gửi  
* Liên hệ dịch vụ  
* Chi tiết liên hệ
 

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Trình tự, thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn
Trình tự thủ tục thành lập công ty TNHH
1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ theo quy định tại Nghị định này tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi d
Các điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn
Các điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn
Các nội dung cần quan tâm trước khi thành lập công ty TNHH: Xác định đối tượng được thành lập doanh nghiệp và đối tượng không được thành lập công ty TNH
Tu van lap cong ty trach nhiem huu han
Thành lập công ty TNHH một thành viên
Điều kiện thành lập công ty TNHH 1 Thành viên: Các nội dung cần quan tâm trước khi thành lập công ty TNHH 1 Thành viên: Xác định đối tượng được thành lập doa
Tu van lap cong ty
Ưu nhược điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn
Những ưu điểm, nhược điểm của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Ưu điểm Lợi thế của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là chủ sở
Công ty TNHH hai thành viên trở lên
Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên
Tư vấn điều kiện thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên: Các nội dung cần quan tâm trước khi thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên:  Xác định đ